ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΕΝΟΙΚΙΑ  
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ(ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ)
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΟΚΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ   ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ   ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ    
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ      
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ   ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    
 
Υπολογισμός  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με βάση τον πιο κάτω πίνακα ο φορολογικός συντελεστής είναι:
Φορολογητέο ΕισόδημαΦορολογικός Συντελεστής (%)
0-19.5000%
19.501-28.00020%
28.001-36.30025%
36.301-60.00030%
60.001+35%